top of page
Hands

כישורי חיים מנצחים

במסגרת הקורס כישורי חיים מנצחים נלמד על תיאוריות שונות העוסקות בשליטה מוחית וכיצד ניתן להיות מוכנים יותר לאתגרים של המאה ה-21.

בקורס יושם דגש מיוחד על כלים מעשיים לפיתוח כישורים חברתיים, חשיבה ואינטלגנציה רגשית.

מאמרים וקישורים

כאן תוכלו למצוא חומרים נוספים  לנושאים אותם למדנו

כאן תוכלו למצוא קישורים ומאמרים בנושאים אותם למדנו

bottom of page